Susa Web Tools
خوانده می شوی ._____ - ...این نیز بگذرد ...
سفارش تبلیغ
صبا

...این نیز بگذرد ...

اینجا فقط تو را از نوشته هایت " می بینند "...

درست دیده ای ، فقط "خوانده " میشوی ...

بی آنکه بشناسند تو را ....


نوشته شده در شنبه 91/8/6ساعت 9:53 صبح توسط M.S.T نظرات ( ) |


Design By : Pichak